Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

Yayım Kurulu

Yazı İşleri Müdürü/Editör

Doç. Dr. Hayrettin İhsan ERKOÇ

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz PARLAK

 

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Buğra TERZİ

 

Yayım Kurulu

Prof. Dr. Ali SÖNMEZ

Prof. Dr. Alptekin YAVAŞ

Prof. Dr. Aşkın KOYUNCU

Prof. Dr. Cumhur ARSLAN

Prof. Dr. Mehmet Fatih YAVUZ

Prof. Dr. Reyhan KÖRPE

Prof. Dr. Şeref ULUOCAK

Prof. Dr. Şerif KORKMAZ

Doç. Dr. Azer Banu KEMALOĞLU

Doç. Dr. Bilgin GÜNGÖR

Doç. Dr. Cahide SINMAZ SÖNMEZ

Doç. Dr. Dilek KANTAR

Doç. Dr. Hüseyin DURGUT

Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCU

Doç. Dr. Murat KARATAŞ

Doç. Dr. Semiha ALTIER

Dr. Öğr. Üyesi Aytun YAZGI

Dr. Öğr. Üyesi Barış BORLAT

Dr. Öğr. Üyesi Sercan Hamza BAĞLAMA