Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

Sayı 13

 

 

resim845007

...  Güz 2012, Sayı 13   Çanakkale'ye Göç Özel Sayısı

 

    

 

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi

 

Sunuş/Introduction   vii  
Mehmet Ali Kaya
Keltlerin Anadolu'ya Göçü: Göç Nedenleri, Yolları ve İlk On Yıl 
The Migration of Celts to Anatolia. Reasons and Roads of Migration and the First Ten Years

1-16   
Rüstem Aslan
Troas Bölgesi'nde Göçler, Diller ve Kültürler
Migrations, Languages and Cultures in the Troad

17-30   
Reyhan Körpe & Mehmet Fatih Yavuz
Pers Hakimiyetinde Troas Bölgesine Yapılan Göçler
Migrations in the Troad during the Achaemenid Rule

31-42   
E. Zeynep Suda Güler
Sözlü Tarih Anlatılarında Çanakkale Merkeze Girit'ten Göçler: ‘Giritli, Başı Bitli…'
Migration to Çanakkale (Dardanelles) from Crete in Oral History Narratives: ‘Lousy Cretan'

43-58   
Mithat Atabay
Çingene Sorunu ve 1950-1951 Yıllarında Bulgaristan'dan Çanakkale'ye Göçler
The Gypsy Problem and Migrations to Çanakkale from Bulgaria in 1950-1951

59-72   
Halil Ersin Avcı
19. yüzyıldan 20. yüzyıla Gayrimüslim Unsurların Ezine'ye Göçü ve Sosyo-Ekonomik Durumları 
Non-Muslim Emigration to Ezine and Their Socio-Economic Conditions, From the 19Th Century to the 20Th Century

73-84   
Kevser Taşdöner
Eski Çağ'da Anadolu'nun Siyasi ve Demografik Yapısını Değiştiren Kitlesel Göçler
Mass Migrations that Altered the Political and Demographical Structure of Ancient Anatolia

85-103 
Halil Şimşek & Fulya Arslan
Yeni Edirne Gazetesi'ne Göre Bulgaristan'dan Türkiye'ye Göçler 1950-1951
According to Yeni Edirne Gazetesi Migrations to Çanakkale from Bulgaria in 1950-1951

105-126
Cengiz Parlak
Çanakkale Merkeze ve İlçelerine Yerleştirilen Giriti Mübadil Göçmenler
Cretan Immigrants Settled in Çanakkale and Its Counties

127-154   
                   
Kitap Tanıtımı 
Mustafa Selçuk
Fatma Kılıç Denman, İkinci Meşrutiyet Döneminde Bir Jön Türk Dergisi: Kadın
 
155-157    
                    

Ekler

19. yüzyıldan 20. yüzyıla Gayrimüslim Unsurların Ezine'ye Göçü ve Sosyo-Ekonomik Durumları .pdf
Çanakkale Merkeze ve İlçelerine Yerleştirilen Giriti Mübadil Göçmenler.pdf
Çingene Sorunu ve 1950-1951 Yıllarında Bulgaristan'dan Çanakkale'ye Göçler.pdf
Eski Çağ'da Anadolu'nun Siyasi ve Demografik Yapısını Değiştiren Kitlesel Göçler.pdf
Fatma Kılıç Denman, İkinci Meşrutiyet Döneminde Bir Jön Türk Dergisi- Kadın.pdf
Güz 2012, Sayı 13   Çanakkale'ye Göç Özel Sayısı.pdf
Keltlerin Anadolu'ya Göçü- Göç Nedenleri, Yolları ve İlk On Yıl.pdf
Pers Hakimiyetinde Troas Bölgesine Yapılan Göçler.pdf
Sözlü Tarih Anlatılarında Çanakkale Merkeze Girit'ten Göçler- ‘Giritli, Başı Bitli…'.pdf
Sunuş-Introduction.pdf
Troas Bölgesi'nde Göçler, Diller ve Kültürler.pdf
Yeni Edirne Gazetesi'ne Göre Bulgaristan'dan Türkiye'ye Göçler 1950-1951.pdf