Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

Telif Hakkı Formu

Telif Hakkı Formu'nu indirmek için aşağıdaki dosyaya tıklayınız (Form düzenlenip yüklenecektir)

Ekler

Telif Hakkı Sözleşmesi.docx