Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

23. Sayı

 

 

 

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

The Turkish Yearbook of Çanakkale Studies

Yıl / Year 15 Sayı / Number 23 Güz / Autumn 2017

İÇİNDEKİLER

Jenerik Dosyası

Yücel Namal & Sezgin Topal Mızrak

I. Dünya Savaşı’na Ait Macarca Bir Eser: “Törökök” (Türkler)

A Hungarian Work related to World War I: “Törökök” (Turks)

DOİ Numarası: 10.17518/canakkalearastirmalari.348252

İbrahim Erdal

Erken Cumhuriyet Dönemi (1920-1938) Büyükelçilik Raporlarında Trabzon-Tebriz Transit Yolu Projesi

Early Republican Period (1920-1938) Trabzon-Tabriz Transit Road Project in Embassy Reports

DOİ Numarası: 10.17518/canakkalearastirmalari.348254

Mesut Dündar

Çanakkale’de Geç Osmanlı Dönemi Camileri

Late Ottoman Mosques in Çanakkale

DOİ Numarası: 10.17518/canakkalearastirmalari.348255

Çağatay Benhür & Erol Yüksel

Konya’nın 1930’daki Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Görünümü ile Belediye Seçimleri Üzerine Bir İnceleme

A Research on Municipal Elections and Social, Political and Economic View of Konya in 1930

DOİ Numarası: 10.17518/canakkalearastirmalari.348256

Taner Gök

On Altıncı Asırda Bir Şehir Övgüsü: Budin

A City Praise in the Sixteenth Century: Budin

DOİ Numarası: 10.17518/canakkalearastirmalari.348259

Emre Saral

Avusturyalı Savaş Muhabiri Georg Bittner’in Çanakkale Cephesi İzlenimleri

Impressions of Georg Bittner, an Austrian War Correspondent, on Çanakkale Campaign

DOİ Numarası: 10.17518/canakkalearastirmalari.348260

Aytun Yazgı

Flavius Hanedanı’nın (MS. 69-96) Anadolu Eyalet Yönetimi ve Ekonomi Politikası

Anatolian Provincial Administration and Economic Policy of the Flavian Dynasty (AD 69-96)

DOİ Numarası: 10.17518/canakkalearastirmalari.348261

Gürhan Kınalı

Çok Partili Sisteme Geçişin Sancılı Kesitlerinden Biri: 1947 Yılı Bütçe Görüşmeleri

One of the Painful Sections of Transition to a Multi-Party System: The1947 Budget Negotiations

DOİ Numarası: 10.17518/canakkalearastirmalari.348262

Fikrettin Yavuz & Murat Toman

Avustralyalı Gazeteci Keith Arthur Murdoch’ın Çanakkale Cephesine Dair Raporunun Analizi

Analysis of the Report on Dardanelles Campaign by Australian Journalist Keith Arthur Murdoch

DOİ Numarası: 10.17518/canakkalearastirmalari.348264

Turan Takaoğlu & Mithat Atabay

Çanakkale Savaşı Sırasında Osmanlı Kültür Varlıklarının Akıbeti Üzerine

On the Fate of Ottoman Cultural Properties during the Gallipoli Campaign

DOİ Numarası: 10.17518/canakkalearastirmalari.348265

Murat Ay & Veysel Tolun

Troas Bölgesi’ndeki Antik Granit Ocakları: Yeni Bulgular

Ancient Granite Quarries in Troad: New Findings

DOİ Numarası: 10.17518/canakkalearastirmalari.348266

Ertan Erol

Dil ve Güvenlik: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın Azınlık Dili Politikası

Language and Security: Minority Language Policy of Organization for Security and

Co-operation in Europe

DOİ Numarası: 10.17518/canakkalearastirmalari.348268

Nurdan Küçükhasköylü

İngiliz Ressam William James Muller ve Anadolu Seyahati

English Painter William James Muller and His Anatolian Travel

DOİ Numarası: 10.17518/canakkalearastirmalari.348269

Ekler

Aytun Yazgı Flavius Hanedanı’nın (MS. 69-96) Anadolu Eyalet Yönetimi ve Ekonomi Politikası.pdf
Çağatay Benhür & Erol Yüksel Konya’nın 1930’daki Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Görünümü ile Belediye Seçimleri Üzerine Bir İnceleme.pdf
Emre Saral Avusturyalı Savaş Muhabiri Georg Bittner’in Çanakkale Cephesi İzlenimleri.pdf
Ertan Erol Dil ve Güvenlik Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın Azınlık Dili Politikası.pdf
Fikrettin Yavuz & Murat Toman Avustralyalı Gazeteci Keith Arthur Murdoch’ın Çanakkale Cephesine Dair Raporunun Analizi.pdf
Gürhan Kınalı Çok Partili Sisteme Geçişin Sancılı Kesitlerinden Biri 1947 Yılı Bütçe Görüşmeleri.pdf
İbrahim Erdal Erken Cumhuriyet Dönemi (1920-1938) Büyükelçilik Raporlarında Trabzon-Tebriz Transit Yolu Projesi.pdf
Jenerik Dosyaları.pdf
Mesut Dündar Çanakkale’de Geç Osmanlı Dönemi Camileri.pdf
Murat Ay & Veysel Tolun Troas Bölgesi’ndeki Antik Granit Ocakları Yeni Bulgular.pdf
Nurdan Küçükhasköylü İngiliz Ressam William James Muller ve Anadolu Seyahati.pdf
Taner Gök On Altıncı Asırda Bir Şehir Övgüsü Budin.pdf
Turan Takaoğlu & Mithat Atabay Çanakkale Savaşı Sırasında Osmanlı Kültür Varlıklarının Akıbeti Üzerine.pdf
Yücel Namal & Sezgin Topal Mızrak I. Dünya Savaşı’na Ait Macarca Bir Eser “Törökök” (Türkler).pdf