Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

Sayı 18 (Özel Sayı)

resim227424

    
Bahar 2015, Sayı 18   (Çanakkale Muharebeleri, 100. Yıl Özel Sayısı)
 
 

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

 

 
Jenerik Dosyası (Kapak, İçindekiler, Editörden)   i-xviii  
Çanakkale Muharebeleri'nin 100. Yılında  ix-xiv                             
Memet Yetişgin
Çanakkale Savaşları: Nedenleri, Sorumlusu ve  Önemine Dair Yaklaşımlar 
Çanakkale Wars: Approaches towards its Causes, Responsible and Importance
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.60550

 

 
 1-35    
F. Rezzan Ünalp
Çanakkale Muharebeleri ve Mustafa Kemal 
Çanakkale Battles and Mustafa Kemal
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.75190

 


 37-64    
İsmail Bilgin
Maydos Mıntıka Komutanı: Kurmay Yarbay Mustafa Kemal ve Cephedeki Görev Süresi, Cepheden Ayrılışı
Maydos Sector Commander of Staff Colonel Mustafa Kemal and His Time of Duity, Leaving from Çanakkale
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.65238

 


 65-88    
Nurdan Baş 
Çanakkale Cephesi Deniz Savaşlarında 18 Mart Kahramanı Cevat (Çobanlı) Paşa 
Cevat (Çobanlı) Pasha the Hero of 18 March in Naval Wars of Çanakkale Front
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.29298

 


 89-116
Mithat Atabay 
Osmanlı İmparatorluğu Hizmetinde Breslau (Midilli) Kruvazörü  
Cruiser Breslau (Midilli) Service in the Otoman Empire
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.24162

 


 117-129
Reyhan Körpe 
Aynı Coğrafyada İki Savaş: Troia ve Çanakkale Savaşlarının Karşılaştırılması 
Two War at the Same Place: Comparison of Trojan War and Gallipoli Campaigns
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.18021

 


 131-160      
S. Murad Hatip 
Birinci Dünya Harbi Çanakkale Savaşları'na Genel Bakış ve Az Bilinenler Çanakkale Savaşı Denizde mi Kazanıldı 
Overwiev to First World War Gallipoli Campaign and Less Known Facts Was the War Won at the Sea
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.87382

 


 161-193
Altay Cengizer

 

Valentine Chirol'e Gecikmiş Bir Cevap: İngiltere'nin Propaganda Savaşları, Çanakkale, Fitzmaurice ve Diğerleri 

Valentine Chirol to Delayed Answer: Britain's Propaganda Wars, Canakkale, Fitzmaurice and Others

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.73505

 


 195-218
Mehmet Arslan

 

Birinci Dünya Harbinde Çanakkale Cephesine Asker Alım İşlemleri ve Askerlerin Cepheye İntikalleri

Recruiting and Transportation Process of Army for Çanakkale Front Lines at World War I

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.86976

 

 
 219-248    
Figen Atabey

 

İtilaf Kuvvetleri'nin Gelibolu Yarımadası'na Çıkarma Harekâtı (25 Nisan 1915) 

The Ampihibious Operation of the Allies Forces to the Gallipoli Peninsula (25th April 1915)

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.75609

 

 
 249-270
Mustafa Şahin

 

Çanakkale Cephesinde Türk Ordusunun Menzil Teşkilatı ve Askeri Ulaştırma Hizmetleri 

At Çanakkale Front Turkish Army Support Unit Organisation and Military Transport Services

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.91053

 


 271-297
Mehmet Çevik & Yavuz Selim Çeloğlu

 

Çanakkale Cephesi'nde Türk Ordusunun İaşe ve İkmal Faaliyetleri 

Food and Supply Actıvıtıes of Turkish Army ın Gallıpolı Front

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.57226

 
 299-347
Osman Yalçın

 

Çanakkale Cephesinde Türk Hava Harekâtı 

Turkish Air Operation in Çanakkale (Dardanelle)

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.60163

 
 349-383
Mustafa Arıkan

 

Ağabey ve Kardeşi -Hayat Çizgisi Savaştan Geçen İki Medreseli- 

Elder Brother and His Brother -Two Person from Madrasah Whose Lifeline passes through the War-

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.17262

 

 
 385-410  
Recep Çelik

 

Çanakkale Savaşları Sırasında Halkın Durumu 

Situation of The People During Dardanelles Campaign

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.88126

 
 411-430
Yüksel Nizamoğlu

 

Türk Kaynaklarının Gelibolu Yarımadası'nın Tahliyesiyle İlgili Değerlendirmeleri 

Turkish Sources Viewpoint on the Evacuation of Gallipoli

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.80544

 

 
 431-446
Mücahit Özçelik

 

İtilaf Devletlerinin Çanakkale'yi Tahliyesinin Türk Basınına Yansımaları 

Reflections of Allied Evacuation of the Gallipoli Peninsula on Turkish Press

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.57551

 
 447-464
Mustafa Selçuk

 

Harb-i Umumi, Eğitim ve Toplum: Bir Neslin Yok Oluşu 

Great War, Education and Society: Destruction of a Generation

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.65684

 
 465-505
İsmet Üzen

 

Bir İngiliz Resmi Yayınına Göre Çanakkale Cephesine Ait Bazı İstatistikî Bilgiler 

Some Statisticsabout Dardanelles According to an Official History of British

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.47812

 
 507-518
Tayfun Ulaş

 

1930'lu Yıllar Türkiye'sinde Çanakkale Savaşları'nı Anma Etkinlikleri ve Halkevlerinin Rolü

 Commemoration of the Gallipoli Campaign in Turkey 1930s and Community Houses

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.39526

 

 
 519-532    
Abdullah Şengül

 

Çanakkale Savaşı'nın Yüzüncü Yılında Türk Edebiyatında Savaş ve Kadın -Türk Tiyatrosu Örneği-  

In the centenary Battle of Çanakkale War War And Women In Turkish Literature -The Example of Turkish Theatre-

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.01311

 

 
 533-549
M. Fatih Kanter

 

Ziya Gökalp'in Çanakkale Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu 

The Conception of Identification and Identity in the ''Çanakkale'' Poem by Ziya Gökalp

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.05599

 

 
 551-562
Tuncay Öğün

 

Karagöz Gazetesi Örneğinde Osmanlı Mizahında ve Karikatüründe Çanakkale Deniz Savaşları 

Gallipoli Naval Campaign in Ottoman Humour and Cartooning in a Sample of Karagoz Newspaper

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.38057

 

 
 563-592

 

Mustafa Göleç

Amerikalı Bir Gazetecinin Gözüyle Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları: George Abel Schreiner ve Çanakkale Günlükleri 

Nawal Wars of Dardanelles and Land Battles of Gallipoli from the Eye of an American Journalist: George Abel Schreinerand His Diary

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.32610

 

 
 593-635
Ahmet Koçak

 

Savaşın Gölgesinde Yazılan Hikâyeler: Ömer Seyfettin'in Hikâyelerinde Savaşın Yansımaları 

Stories Written in the Shade of Wars: Reflections of Wars in the Stories of Ömer Seyfettin

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.66975

 

 
 637-656
Emel Okur-Berberoğlu & Bilgehan Berberoğlu

 

Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü Kapsamında Türkiye ve Yeni Zelanda Eğitim Programlarında ‘Tarihsel Empati ve Küresel Vatandaşlık' Kavramlarının Karşılaştırması 

Çanakkale Wars and Anzac Day Coverage in Turkey and New Zealand Education Programs ‘ Historical Empathy and Global Citizenship ‘ Concepts of Comparison

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.11649

 

 
 657-666
Alaattin Canbay 

 

Çanakkale Müzik Kültüründe Geleneksel Halk Müziği 

Traditional Folk Music in The Music Culture of Çanakkale

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.28334

 
 667-683
V. Türkan Doğruöz

 

Belkıs Hanım'ın Çanakkale Cephesindeki Eşi Tevfik Rıza Bey'e Mart 1915 Mektupları 

Letters of Belkıs Hanım to Her Husband Tevfik Rıza Bey Stationed in the Dardanelles in March 1915

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.73737

 

 

 685-704    
Lokman Erdemir

 

İstanbul'da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka Hastanelerinin Vefat Listeleri, Yaralı ve Hastaların Vefat Sebepleri (1915-1916) 

The Deceased List of Istanbul's Red Crescent Association, Taksim and Darussafaka Hospitals and the Death Reasons of The Wounded and Ill (1915-1916)

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.91937

 
 705-729    
Sezgin Kaya
Bursalı Mehmet Nihat Bey 
Lieutenant Colonel Mehmet Nihat
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.60539

 731-767    
   
 

Ekler

1930'lu Yıllar Türkiye'sinde Çanakkale Savaşları'nı Anma Etkinlikleri ve Halkevlerinin Rolü.pdf
Ağabey ve Kardeşi -Hayat Çizgisi Savaştan Geçen İki Medreseli- .pdf
Amerikalı Bir Gazetecinin Gözüyle Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları- George Abel Schreiner ve Çanakkale Günlükleri .pdf
At Çanakkale Front Turkish Army Support Unit Organisation and Military Transport Services.pdf
Aynı Coğrafyada İki Savaş- Troia ve Çanakkale Savaşlarının Karşılaştırılması.pdf
Belkıs Hanım'ın Çanakkale Cephesindeki Eşi Tevfik Rıza Bey'e Mart 1915 Mektupları .pdf
Bir İngiliz Resmi Yayınına Göre Çanakkale Cephesine Ait Bazı İstatistikî Bilgiler .pdf
Birinci Dünya Harbi Çanakkale Savaşları'na Genel Bakış ve Az Bilinenler Çanakkale Savaşı Denizde mi Kazanıldı .pdf
Birinci Dünya Harbinde Çanakkale Cephesine Asker Alım İşlemleri ve Askerlerin Cepheye İntikalleri.pdf
Bursalı Mehmet Nihat Bey .pdf
Çanakkale Battles and Mustafa Kemal.pdf
Çanakkale Cephesi Deniz Savaşlarında 18 Mart Kahramanı Cevat (Çobanlı) Paşa.pdf
Çanakkale Cephesi'nde Türk Ordusunun İaşe ve İkmal Faaliyetleri .pdf
Çanakkale Cephesinde Türk Hava Harekâtı .pdf
Çanakkale Cephesinde Türk Ordusunun Menzil Teşkilatı ve Askeri Ulaştırma Hizmetleri .pdf
Çanakkale Muharebeleri ve Mustafa Kemal .pdf
Çanakkale Muharebeleri'nin 100. Yılında.pdf
Çanakkale Muharebeleri, 100. Yıl Özel Sayısı.pdf
Çanakkale Müzik Kültüründe Geleneksel Halk Müziği .pdf
Çanakkale Savaşı'nın Yüzüncü Yılında Türk Edebiyatında Savaş ve Kadın -Türk Tiyatrosu Örneği-  .pdf
Çanakkale Savaşları Sırasında Halkın Durumu .pdf
Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü Kapsamında Türkiye ve Yeni Zelanda Eğitim Programlarında ‘Tarihsel Empati ve Küresel Vatandaşlık' Kavramlarının Karşılaştırması .pdf
Çanakkale Savaşları- Nedenleri, Sorumlusu ve  Önemine Dair Yaklaşımlar .pdf
Çanakkale Wars and Anzac Day Coverage in Turkey and New Zealand Education Programs ‘ Historical Empathy and Global Citizenship ‘ Concepts of Comparison.pdf
Çanakkale Wars Approaches towards its Causes, Responsible and Importance.pdf
Cevat (Çobanlı) Pasha the Hero of 18 March in Naval Wars of Çanakkale Front.pdf
Cruiser Breslau (Midilli) Service in the Otoman Empire.pdf
Elder Brother and His Brother -Two Person from Madrasah Whose Lifeline passes through the War-.pdf
Food and Supply Actıvıtıes of Turkish Army ın Gallıpolı Front.pdf
Gallipoli Naval Campaign in Ottoman Humour and Cartooning in a Sample of Karagoz Newspaper.pdf
Great War, Education and Society- Destruction of a Generation.pdf
Harb-i Umumi, Eğitim ve Toplum Bir Neslin Yok Oluşu .pdf
In the centenary Battle of Çanakkale War War And Women In Turkish Literature -The Example of Turkish Theatre-.pdf
İstanbul'da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka Hastanelerinin Vefat Listeleri, Yaralı ve Hastaların Vefat Sebepleri (1915-1916) .pdf
İtilaf Devletlerinin Çanakkale'yi Tahliyesinin Türk Basınına Yansımaları .pdf
İtilaf Kuvvetleri'nin Gelibolu Yarımadası'na Çıkarma Harekâtı (25 Nisan 1915) .pdf
Jenerik Dosyası.pdf
Karagöz Gazetesi Örneğinde Osmanlı Mizahında ve Karikatüründe Çanakkale Deniz Savaşları .pdf
Letters of Belkıs Hanım to Her Husband Tevfik Rıza Bey Stationed in the Dardanelles in March 1915.pdf
Lieutenant Colonel Mehmet Nihat.pdf
Maydos Mıntıka Komutanı- Kurmay Yarbay Mustafa Kemal ve Cephedeki Görev Süresi, Cepheden Ayrılışı.pdf
Maydos Sector Commander of Staff Colonel Mustafa Kemal and His Time of Duity, Leaving from Çanakkale.pdf
Nawal Wars of Dardanelles and Land Battles of Gallipoli from the Eye of an American Journalist- George Abel Schreinerand His Diary.pdf
Osmanlı İmparatorluğu Hizmetinde Breslau (Midilli) Kruvazörü  .pdf
Overwiev to First World War Gallipoli Campaign and Less Known Facts Was the War Won at the Sea.pdf
Recruiting and Transportation Process of Army for Çanakkale Front Lines at World War I.pdf
Reflections of Allied Evacuation of the Gallipoli Peninsula on Turkish Press.pdf
Savaşın Gölgesinde Yazılan Hikâyeler- Ömer Seyfettin'in Hikâyelerinde Savaşın Yansımaları .pdf
Situation of The People During Dardanelles Campaign.pdf
Some Statisticsabout Dardanelles According to an Official History of British.pdf
Stories Written in the Shade of Wars- Reflections of Wars in the Stories of Ömer Seyfettin.pdf
The Ampihibious Operation of the Allies Forces to the Gallipoli Peninsula (25th April 1915).pdf
The Conception of Identification and Identity in the ''Çanakkale'' Poem by Ziya Gökalp.pdf
The Deceased List of Istanbul's Red Crescent Association, Taksim and Darussafaka Hospitals and the Death Reasons of The Wounded and Ill (1915-1916).pdf
Traditional Folk Music in The Music Culture of Çanakkale.pdf
Türk Kaynaklarının Gelibolu Yarımadası'nın Tahliyesiyle İlgili Değerlendirmeleri .pdf
Turkish Air Operation in Çanakkale (Dardanelle).pdf
Turkish Sources Viewpoint on the Evacuation of Gallipoli.pdf
Two War at the Same Place- Comparison of Trojan War and Gallipoli Campaigns.pdf
Valentine Chirol to Delayed Answer- Britain's Propaganda Wars, Canakkale, Fitzmaurice and Others.pdf
Valentine Chirol'e Gecikmiş Bir Cevap- İngiltere'nin Propaganda Savaşları, Çanakkale, Fitzmaurice ve Diğerleri .pdf
Ziya Gökalp'in Çanakkale Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu .pdf
 Commemoration of the Gallipoli Campaign in Turkey 1930s and Community Houses.pdf