Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

Sayı 4

resim993610

  Sayı 4 Mart 2006   

 
 

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi


 

İçindekiler                                                                                                                                                        I-IV            
Karlofça Antlaşması ve Diplomasi Tarihi
Trearty of Karlowitz and History of Diplomacy
Nuri YURDUSEV
 1-16                
1917-1923 Yılları Arasında İngiliz Boğazlar Politikası
British Straits Policy Between The Years 1917-1923
Esin YURDUSEV
 17-49    
Çanakkale Muharebelerinde İtilaf Devletlerinin Savaş Hukukuna Aykırı Davranışları 
(THE NON-CONTRACTUAL ACTS OF ENTENTE POWERS DURING THE WAR)
Ahmet ESENKAYA
 51-95 
Tanzimat Fermanı'nın Çanakkale'ye Yansıması: 1840 Tarihli Çanakkale Temettuat Defteri ve Temettü Vergisi
(THE REFLECTION OF THE TANZIMAT DECREE UPON THE DARDANELLES: TEMETTUAT RECORDS (1840) AND TEMETTU TAX)
M. Mustafa KULU
 97-116
Çanakkale'nin Doğal ve Kültürel Profili: Çanakkale'de Yerli Halkın Turizme Yaklaşımına Yönelik Bir Araştırma
(NATURAL AND THE CULTURAL PROFILE OF CANAKKALE: A RESEARCH ON THE TENDENCY OF CANAKKALE PUBLIC ON TOURISM)
Derman KÜÇÜKALTAN, Mehmet YILMAZ, Fadime GÜMÜŞ, İlknur ESKİN
117-140
Çanakkale'de Demografik Geçiş Dönemleri, Nüfus Hareketleri ve Gelecek Projeksiyonlar
(DEMOGRAPHIC TRANSITION PERIODS, POPULATION MOVEMENTS AND FUTURE PROJECTIONS IN CANAKKALE)
Selver Özözen KAHRAMAN
141-160
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları ve Okumaya Karşı Eğilimleri
(READING HABITS AND TENDENCIES OF STUDENTS FROM PRIMARY SCHOOL TEACHER EDUCATION OF FACULTY OF EDUCATION TOWARDS READING)
Funda Örge YAŞAR
161-190
Çanakkale Çevresinde Fark Edilmeyen Tehlike: Kuraklık
(THE SUBTLE DANGER AROUND THE CITY OF ÇANAKKALE : DROUGHT)
Talat KOÇ
191-222   
Modern Türk Edebiyatı'nda Çanakkaleli Şair ve Yazarlar
(THE WRITERS AND POETS WHO LIVED IN ÇANAKKALE IN MODERN TURKISH LITERATURE)
Ramazan GÜLENDAM
225-257
Çanakkale Türküsü'nün Bilinmeyen Bir Varyantı
Yazan: Dr. Karl HADANKÇeviren: Ali Osman ÖZTÜRK
259-276   
Çanakkale Gerçeği
İ. Ceyhan KOÇ  
278-281

Ekler

1917-1923 Yılları Arasında İngiliz Boğazlar Politikası.pdf
Çanakkale Çevresinde Fark Edilmeyen Tehlike- Kuraklık.pdf
Çanakkale Gerçeği.pdf
Çanakkale Muharebelerinde İtilaf Devletlerinin Savaş Hukukuna Aykırı Davranışları.pdf
Çanakkale Türküsü'nün Bilinmeyen Bir Varyantı.pdf
Çanakkale'de Demografik Geçiş Dönemleri, Nüfus Hareketleri ve Gelecek Projeksiyonlar.pdf
Çanakkale'nin Doğal ve Kültürel Profili- Çanakkale'de Yerli Halkın Turizme Yaklaşımına Yönelik Bir Araştırma.pdf
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları ve Okumaya Karşı Eğilimleri.pdf
İçindekiler.pdf
Karlofça Antlaşması ve Diplomasi Tarihi.pdf
Modern Türk Edebiyatı'nda Çanakkaleli Şair ve Yazarlar.pdf
Sayı 4 Mart 2006 .pdf
Tanzimat Fermanı'nın Çanakkale'ye Yansıması- 1840 Tarihli Çanakkale Temettuat Defteri ve Temettü Vergisi.pdf