Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

Sayı 14

 

resim264242

  Bahar 2013, Sayı 14   

 

 

 

 

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi
 
Sunuş/Introductioan (İç kapak ve Jenerik)   I-VII    
Firdevs Çetin
İki Osmanlı Tipolojisinin Mukayesesi: Piri Reis" ile Evliya "Çelebi"nin Tarihi ve Fikri  Serüveni 
The Comparison of two Ottoman Typologies: Historical and Intellectual Episode of Pirî ''Reis'' and Evliya ''Çelebi''

1-16   
Feridun Bilgin
Mekan ve İnsan: Gelibolu ve Barbaros Hayreddin Paşa (Osmanlı Devleti'nin Akdeniz HAkimiyeti) 
Human and Space: Gallipoli and Barbaros Hayreddin Pasha (Ottoman Dominance over the Mediterranean)

17-31    
Lokman Erdemir
Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii İntepe Topçu Grubu'ndan Bir Subay'ın Günlüğü 
The Diary of an Officer from Mustahdem-Intepe Artillery at the Dardanelles
 
33-47    
Ahmet Esenkaya
Çanakkale Cephesi'nde 19 Mart-24 Nisan 1915 Günleri
Gallipoli Front Line: 19 March 1915 and 24 April 1915
 
49-83    
Mehmet Fatih Karagül
Çanakkale ve Midilli Adası Arası Seramik Öyküsü
Story of Ceramic Between Çanakkale and Lesbos Island

85-105    
Mesut Ağır & Kürşat Solak
Memlük Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki Önemli Siyasi Faaliyetleri 
The Mamluks' Important Political Activities in the Eastern
Mediterranean Sea

107-130    
Mustafa Fırat Gül
Aksaray Şehrinin İktisadi Tarihi Hakkında Bir Deneme
An Essay on the Financial History of Aksaray
131-158 
Kitap Çevirisi
Yusuf Sağır
Üryanîzâde Ali Vahid"in Çanakkale Cephesi'nde Duyup Düşündüklerim Adlı Eseri

159-178    
Kitap Tanıtımı
Korhan Altunyay
İbrahim Naci, Allahasımarladık: Çanakkale Savaşı'nda Bir Şehidin Günlüğü

179-182    
Nazım İntepe
Çanakkale'de Bir Sağlıkçı: Ayşe (İntepe) Hanım 
 183-184     

Ekler

Aksaray Şehrinin İktisadi Tarihi Hakkında Bir Deneme.pdf
Bahar 2013, Sayı 14.pdf
Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii İntepe Topçu Grubundan Bir Subay'ın Günlüğü.pdf
Çanakkale Cephesi'nde 19 Mart-24 Nisan 1915 Günleri.pdf
Çanakkale ve Midilli Adası Arası Seramik Öyküsü.pdf
Çanakkalede Bir Sağlıkç- Ayşe İntepe Hanım .pdf
İbrahim Naci, Allahasımarladık- Çanakkale Savaşında Bir Şehidin Günlüğü.pdf
İki Osmanlı Tipolojisinin Mukayesesi- Piri Reis ile Evliya Çelebinin Tarihi ve Fikri  Serüveni.pdf
Mekan ve İnsan- Gelibolu ve Barbaros Hayreddin Paşa Osmanlı Devleti'nin Akdeniz HAkimiyeti.pdf
Memlük Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki Önemli Siyasi Faaliyetleri.pdf
Sunuş - Introductioan -İç kapak ve Jenerik.pdf
Üryanîzâde Ali Vahidin Çanakkale Cephesi'nde Duyup Düşündüklerim Adlı Eseri.pdf