Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

22. Sayı

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
The Turkish Yearbook of Çanakkale Studies

Yıl/Year 15

Sayı/Number 22

Bahar/Spring 2017

Günseli GÜMÜŞEL

Erkekler İçin Askerliğe Hazırlık Dersleri

Preperation of Military Service for Boys

Doi: 10.17518/canakkalearastirmalari.310158

Hayrettin İhsan ERKOÇ

General Li Jing’in Askerî Düşüncesinin Doğu Türk Kağanlığının Çöküşüne Etkisi

The Impact of General Li Jing’s Military Thought on the Fall of the Eastern Türk Qaghanate

Doi: 10.17518/canakkalearastirmalari.310548

Hüseyin Kayhan

Karesioğulları Beyliği Ekonomisi

Economy of the Karesid Principality

Doi: 10.17518/canakkalearastirmalari.310554

Salih KIŞ

Birinci Dünya Savaşı’nın Seyrini Değiştiren Goeben Ve Breslau Gerçeği

The Truth about the Goeben and Breslau which Shifted the Course of The World War I

Doi: 10.17518/canakkalearastirmalari.310557

Şerif KORKMAZ

II. Mahmud Döneminde Yapılan 1832 Tarihli Arazi ve Emlak Sayımı: Gelibolu Örneği

Land and Real Estate Inventory of 1832 in 2nd Mahmud Era: The Case of Gelibolu
Doi: 10.17518/canakkalearastirmalari.310559

Yasemin NEMLİOĞLU KOCA

Dardanelles, Hellespont, Çanakkale: Çanakkale Haritaları

Dardanelles, Hellespont, Çanakkale: Çanakkale Maps

Doi: 10.17518/canakkalearastirmalari.310563

Yunus ÖZGER

Sultan V. Mehmed Reşad’ın Edirne Seyahati

Sultan Mehmed V Reshad’s Journey to Edirne

Doi: 10.17518/canakkalearastirmalari.310564

Ekler

1-Günseli GÜMÜŞEL, Erkekler İçin Askerliğe Hazırlık Dersleri.pdf
2-Hayrettin İhsan ERKOÇ, The Impact of General Li Jing’s Military Thought on the Fall of the Eastern Türk Qagh.pdf
3-Hüseyin KAYHAN, Karesioğulları Beyliği Ekonomisi.pdf
4-Salih KIŞ, Birinci Dünya Savaşı’nın Seyrini Değiştiren Goeben ve Breslau Gerçeği.pdf
5-Şerif KORKMAZ, II. Mahmud Döneminde Yapılan 1832 Tarihli Arazi ve Emlak Sayımı Gelibolu Örneği.pdf
6-Yasemin NEMLİOĞLU KOCA, Dardanelles, Hellespont, Çanakkale, Çanakkale Haritaları.pdf
7-Yunus ÖZGER, Sultan V. Mehmed Reşad’ın Edirne Seyahati.pdf
Jenerik Dosyaları.pdf