Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

20. Sayı

resim143310

 

 

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI                

The Turkish Yearbook of Çanakkale Studies

                   

Yıl / Year 14 ;  Sayı / Number 20;   Bahar / Spring 2016

 

 

Kezban Acar

Rusça Kaynaklarda Gelibolu ve Beyaz Ruslar

Gallipoli and the White Russians According to Russian Sources

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.69284

 

 

Feyza Kurnaz Şahin

I. Dünya Savaşı Yıllarında İki Felemenk Temsilcinin Afyonkarahisar Üsera Garnizonu Hakkındaki İzlenimleri: Dirk Johannes Van Bommel ve Dr. Emile Ernest Menten Raporları

The Impressions of Two Dutch Representatives regarding the Afyonkarahisar Captive Garrison during The First World War Years: The Reports of Dirk Johannes Van Bommel and Dr. Emile Ernest Menten       

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.40745

 

 

Özkan Keskin

Bozkırda Teknik Eğitim Teşebbüsü: Ankara Sanayi Mektebi

An Attempt of Technical Education in the Steppe: Ankara Industry School   

 Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.30069

 

 

Naim Ürkmez, Selahattin Tozlu

Modernleşme Dönemi Osmanlı Taşrasında Eğitim Kurumları (Gümüşhane Örneği)

The Educational Institutions in Ottoman Countryside During the Modernization Era (The Sample of Gümüşhane)

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.23645

 

Ertan Gökmen

Gediz Nehrinden İstifade İle Menemen Ovasını Sulamaya ve Köylerine İçme Suyu Temin Etmeye Yönelik Bir İmtiyaz Teşebbüsü

A Privilege Enterprise to Water Menemen Plain And to Supply Drinking Water to Its Villages By Benefiting Hermos River

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.23071

 

Gülçin Oktay

Selma Rıza'nın Uhuvvet Romanında ''Toplumsal Cinsiyet'' ve ''Sınıf'' Yapıları

''Gender'' and ''Class'' Structures in Selma Rıza's Novel Uhuvvet

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.52162

 

Şerafettin Deniz

Kerim Han'ın Şiraz'ı İmar ve İhyası

The Improvement of Shiraz by Karim Khan

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.92967

 

Cahide Sınmaz Sönmez

Çanakkale Cephesi'nde Sağlık Kuruluşları ve Kızılay Arşiv Belgelerine Göre Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin Faaliyetleri

The Healthcare Organizations in the Gallipoli Front and the Activities of Red Crescent Society According to Red Crescent Archive Documents

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.48614

 

Bilge Karbi

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ve Avusturya- Macaristan Askeri Yardımlarına Bir Örnek: Osmanlı Birliklerinin Galiçya Cephesi'ne Gönderilmesi Kararı Etrafındaki Tartışmalar

An Example of the Military Aids between the Ottoman Empire and Austria-Hungary during the First World War: Debates on the Decision of the Sending of Ottoman Troops to the Galician Front

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.94650

 

Alptekin Yavaş

Bayramiç Hadimoğlu Konağı

The Hadimoglu Mansion in Bayramic

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.33484

 

Emrah Naki

XVI. Yüzyılda Latin Amerika GümüşününOsmanlı-İspanyol Rekabetindeki İktisadi Rolüne Dair Bazı Düşünceler

SomeThoughts On the Economic Role of Latin American Silver in the Ottoman-Spanish Rivalry in the XVI Century

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.64046

 

Uğur Altuğ

Fatih Sultan Mehmed Döneminde Gelibolu Sancağındaki Kaleler

Fortresses at the Sanjak of Gallipoli during the Reign of Mehmet II

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.13990

 

Yusuf Sağır

Vâlide Turhan Sultan'ın Muhallefâtı

The Estate of Valide Turhan Sultan

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.85837

 

 

 

   

Ekler

A Privilege Enterprise to Water Menemen Plain And to Supply Drinking Water to Its Villages By Benefiting Hermos River.pdf
An Attempt of Technical Education in the Steppe- Ankara Industry School.pdf
An Example of the Military Aids between the Ottoman Empire and Austria-Hungary during the First World War- Debates on the Decision of the Sending of Ottoman Troops to the Galician Front.pdf
Bayramiç Hadimoğlu Konağı.pdf
Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti ve Avusturya- Macaristan Askeri Yardımlarına Bir Örnek- Osmanlı Birliklerinin Galiçya Cephesine Gönderilmesi Kararı Etrafındaki Tartışmalar.pdf
Bozkırda Teknik Eğitim Teşebbüsü- Ankara Sanayi Mektebi.pdf
Çanakkale Cephesinde Sağlık Kuruluşları ve Kızılay Arşiv Belgelerine Göre Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin Faaliyetleri.pdf
Fatih Sultan Mehmed Döneminde Gelibolu Sancağındaki Kaleler.pdf
Fortresses at the Sanjak of Gallipoli during the Reign of Mehmet II.pdf
Gallipoli and the White Russians According to Russian Sources.pdf
Gediz Nehrinden İstifade İle Menemen Ovasını Sulamaya ve Köylerine İçme Suyu Temin Etmeye Yönelik Bir İmtiyaz Teşebbüsü.pdf
Gender and Class Structures in Selma Rızas Novel Uhuvvet.pdf
I. Dünya Savaşı Yıllarında İki Felemenk Temsilcinin Afyonkarahisar Üsera Garnizonu Hakkındaki İzlenimleri- Dirk Johannes Van Bommel ve Dr. Emile Ernest Menten Raporları.pdf
Jenerik Dosyası.pdf
Kerim Han'ın Şirazı İmar ve İhyası.pdf
Modernleşme Dönemi Osmanlı Taşrasında Eğitim Kurumları Gümüşhane Örneği.pdf
Rusça Kaynaklarda Gelibolu ve Beyaz Ruslar.pdf
Selma Rızanın Uhuvvet Romanında Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Yapıları.pdf
SomeThoughts On the Economic Role of Latin American Silver in the Ottoman-Spanish Rivalry in the XVI Century.pdf
The Educational Institutions in Ottoman Countryside During the Modernization Era The Sample of Gümüşhane.pdf
The Impressions of Two Dutch Representatives regarding the Afyonkarahisar Captive Garrison during The First World War Years- The Reports of Dirk Johannes Van Bommel and Dr. Emile Ernest Menten.pdf
The Improvement of Shiraz by Karim Khan.pdf
The Estate of Valide Turhan Sultan.pdf
The Hadimoglu Mansion in Bayramic.pdf
The Healthcare Organizations in the Gallipoli Front and the Activities of Red Crescent Society According to Red Crescent Archive Documents.pdf
Vâlide Turhan Sultan'ın Muhallefâtı.pdf
XVI. Yüzyılda Latin Amerika GümüşününOsmanlı-İspanyol Rekabetindeki İktisadi Rolüne Dair Bazı Düşünceler.pdf