Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

Sayı 16

 

resim129755

.  Bahar 2014, Sayı 16    

 

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

 

 
Jenerik Dosyası (Kapak, İçindekiler, Editörden) 
 
i-vii                  
Yüksel Nizamoğlu
Çanakkale Savaşları Komutanlarından Esat Paşa'nın (Bülkat) Balkan Savaşları Sonuna Kadar Olan Hayatı 
One of the Commanders of the Gallipoli Campaign, Esat (Bülkat) Pasha's life Until the End of Balkan Wars
Doi Number : http://dx.doi.org/10.17518/caty.49186
 
1-34
Aşkın Koyuncu
Osmanlı Devleti'nde Kilise ve Havra Politikasına Yeni Bir Bakış: Çanakkale Örneği 
Ottoman Policy Towards Churches and Synagogues Reconsidered: The Case of Çanakkale
Doi Number : http://dx.doi.org/10.17518/caty.79425
 
35-88         
Burhan Sayılır
30 Ağustos Zafer Bayramı Kanunu, İlk Zafer Kutlaması ve Büyük Taarruz İle İlgili Bazı Bilgiler 
August 30 Victory Day Law, The First Victory Celebration and Great Attack Some Information About
Doi Number : http://dx.doi.org/10.17518/caty.22609

89-114
Abdullah Şengül
Çanakkale Savaşlarını Anlatan İlk Tiyatro Eseri: Yirmisekiz Kânunuevvel 
The First Theatre Work on the Gallipoli Battle: Yirmisekiz Kânunuevvel
Doi Number : http://dx.doi.org/10.17518/caty.34361

115-129       
Şeniz Anbarlı Bozatay & Salih Ziya Kutlu
Siyasette Kadın Temsili Açısından 30 Mart 2014 Yerel Seçimi Sonuçlarının Çanakkale İli Örneğinde Değerlendirilmesi 
The Evaluation of March 30 (2014) Local Election Results in Terms of Women's Representation in Politics: the Case of Çanakkale
Doi Number : http://dx.doi.org/10.17518/caty.60552

131-156
Abdülhamit  Avşar
Türkiye Kamuoyunda ''Dış Türkler'' Algısına Bir Katkı: Birinci Dünya Savaşına Kadar Türkistan Türkleri ile Türkiye Türklerinin ilişkileri ve Savaşta Türkistanlıların Desteği 
The Support to Turkey Given by The People of Turkestan During the First World War as Part of the Perception of ''Outside Turks''
Doi Number : http://dx.doi.org/10.17518/caty.17733

157-179
Halil Şimşek
İttihat ve Terakki Yönetimi ve Gayrimüslim Cemaatler 
The Administration of Committe of Union and Progress and Non-Muslim Communities
Doi Number : http://dx.doi.org/10.17518/caty.98117

181-192                       

Ekler

30 Ağustos Zafer Bayramı Kanunu, İlk Zafer Kutlaması ve Büyük Taarruz İle İlgili Bazı Bilgiler.pdf
August 30 Victory Day Law, The First Victory Celebration and Great Attack Some Information About.pdf
Bahar 2014, Sayı 16 .pdf
Çanakkale Savaşları Komutanlarından Esat Paşa'nın (Bülkat) Balkan Savaşları Sonuna Kadar Olan Hayatı .pdf
Çanakkale Savaşlarını Anlatan İlk Tiyatro Eseri- Yirmisekiz Kânunuevvel .pdf
İttihat ve Terakki Yönetimi ve Gayrimüslim Cemaatler .pdf
Jenerik Dosyası (Kapak, İçindekiler, Editörden) .pdf
One of the Commanders of the Gallipoli Campaign, Esat (Bülkat) Pasha's life Until the End of Balkan Wars.pdf
Osmanlı Devleti’nde Kilise ve Havra Politikasına.pdf
Ottoman Policy Towards Churches and Synagogues Reconsidered- The Case of Çanakkale.pdf
Siyasette Kadın Temsili Açısından 30 Mart 2014 Yerel Seçimi Sonuçlarının Çanakkale İli Örneğinde Değerlendirilmesi .pdf
The Administration of Committe of Union and Progress and Non-Muslim Communities.pdf
The Evaluation of March 30 2014 Local Election Results in Terms of Womens Representation in Politics- the Case of Çanakkale.pdf
The First Theatre Work on the Gallipoli Battle- Yirmisekiz Kânunuevvel.pdf
The Support to Turkey Given by The People of Turkestan During the First World War as Part of the Perception of ''Outside Turks''.pdf
Türkiye Kamuoyunda ''Dış Türkler'' Algısına Bir Katkı- Birinci Dünya Savaşına Kadar Türkistan Türkleri ile Türkiye Türklerinin ilişkileri ve Savaşta Türkistanlıların Desteği .pdf