Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

Sayı 12

resim253915

  Bahar 2012, Sayı 12   

 

 

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi

 

İç Kapak ve Jenerik I-VIII 
Ahmet Esenkaya
Çanakkale Cephesinde Anadolu Yakası Topları (Anadolu Boğaz Giriş Tabya ve Bataryaları)
Anatolian Artilleries

1-34
Lokman Erdemir
Çanakkale Muharebeleri Sırasında İstanbul'da Yardım Faaliyetleri 
Relief Efforts in Istanbul During the Battle of Gallipoli

35-60 
    
Cafer Ulu
Çanakkale Muharebeleri Sırasında Basının Propaganda Aracı Olarak Kullanılması: Harp Mecmuası Örneği 
Use as a Tool of Press Propaganda In Dardanel War: Harp Mecmuası Example

61-83 
Kürşat Solak
Memlük Kaynaklarında Halicû Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları
The Concepts of Halîcu Kostantıniyye And Kâli Boli in the Mamluk Sources

85-95      
Volkan Ertürk
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Vize Sancağında Eşkiyallık Faaliyetleri (1553-1574)
Banditry Activities in Vize District During the Second Half of 16th Century (1553-1574)

97-107
Esin Yağmur Şahin & Gamze Çelik & Burcu Çelik
Anne-Babaların Çocuk Edebiyatı Kavramına İlişkin Görüşleri (Çanakkale Örneği)
The Beliefs Of Parents On The Children Litterature (Çanakkale Sampling)

109-125   
Ferudun Hakan Özkan 
Ahmed-i Bîcân'ın Nesir Üslübuna Dair Tespitler 
Some Determinations On Ahmed-i Bîcân's Prose Style

127-145
Başvuru Şartları ve Yayın İlkeleri  


 

Ekler

Ahmed-i Bîcân'ın Nesir Üslübuna Dair Tespitler .pdf
Anne-Babaların Çocuk Edebiyatı Kavramına İlişkin Görüşleri (Çanakkale Örneği).pdf
Bahar 2012, Sayı 12   .pdf
Çanakkale Cephesinde Anadolu Yakası Topları (Anadolu Boğaz Giriş Tabya ve Bataryaları).pdf
Çanakkale Muharebeleri Sırasında Basının Propaganda Aracı Olarak Kullanılması- Harp Mecmuası Örneği.pdf
Çanakkale Muharebeleri Sırasında İstanbul'da Yardım Faaliyetleri.pdf
İç Kapak ve Jenerik.pdf
Memlük Kaynaklarında Halicû Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları.pdf
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Vize Sancağında Eşkiyallık Faaliyetleri (1553-1574).pdf