Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

Sayı 10-11

resim181844

 Sayı 10-11

 

 

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi

 

İçindekiler SUNUŞ   1 
Senem Yiğit KAHRAMAN 
Çanakkale Eski Merkez Hastanesi  
Chanakkale Former Central Hospital    

3-24      
Ahmet ESENKAYA
Çanakkale Muharebelerimde Cephede ve Cephe Dışında Sağlık Hizmetleri 
Front and Front-Line Healtth Services Outside The Battle of Chanakkale      
 
25-70    
Mithat ATABAY 
Balkan Savaşları Sırasında Çanakkale Bölgesinde Faaliyet Gösteren Hilal-i Ahmer Hastaneleri 
During The Balkan Wars in the Chanakkale Region Activity That Hospitals Hilal-i Ahmer (Red Crescent 

71-86    
Rüstem ARSLAN 
Erenköy Hastanesi ve Troia Kazıları
Erenköy Hospital and Archaelogical Studies in Troia.      
 
87-94   
Reyhan KÖRPE 
Büyük İskender'in Troas'ta İzlediği Rota ve Granikos Savaşı
The Route of Alexander the Great on the Troad and Granicus Battle   
 
95-108      
Barış BORLAT 
Milli Mücadele Sırasında Yunanlıların ve İtilaf Devletlerinin Savaş Hukukuna Aykırı Davranışları 
Çanakkale Bölgesinde Savaş Hukukuna Aykırı Davranışları Hakkında Kısa Notlar     
 
109-126   
Kaymakam Mehmet Emin Bey
Gelibolu Hatıratı
Gallipoli Memoirs      
 
127-152   

 

Ekler

Balkan Savaşları Sırasında Çanakkale Bölgesinde Faaliyet Gösteren Hilal-i Ahmer Hastaneleri.pdf
Büyük İskender'in Troas'ta İzlediği Rota ve Granikos Savaşı.pdf
Çanakkale Eski Merkez Hastanesi .pdf
Çanakkale Muharebelerimde Cephede ve Cephe Dışında Sağlık Hizmetleri.pdf
Erenköy Hastanesi ve Troia Kazıları.pdf
Gelibolu Hatıratı.pdf
İçindekiler SUNUŞ.pdf
Milli Mücadele Sırasında Yunanlıların ve İtilaf Devletlerinin Savaş Hukukuna Aykırı Davranışları.pdf
Sayı 10-11.pdf