Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

31. Sayı

Girit Müslümanlarının İskân Yerlerinde Karşılaştıkları Kültürel Uyum ve Toplumsal Kabul Sorunu: Ana Dilde Yabancılık 

Metin MENEKŞE

Çanakkale'de Lale Devri Yapıları

Ali Osman UYSAL

Biga Halk Müziği Kültürü; Kültürel Kaynaşmanın Müzikal Yansıması

Alaattin CANBAY

Şiirsel Bir Savaş:Anzak Günlüklerindeki Şiirlerde Gelibolu Muharebeleri

Mehmet Ali ÇELİKEL

Avustralya'nın Birinci Dünya Savaşı'na Katılmasında Büyük Britanya Etkisi: Siyasi Elitler ve Propaganda

Orhan ÖZCAN

Silifke Arkeoloji Müzesi'nde Bir Grup Bizans Kurşun Mühürü

Zeynep Sencan ALTINOLUK

Cumhuriyet Döneminde İçtimâî Bir Yara: Alkol, Propagandalar, Politikalar

(1920-1950)

Gül ÇAKIR

 

 

Ekler

Metin Menekşe.pdf