Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

29.Sayı

 

Dr. Yavuz Selim ÇELOĞLU

Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesinin Lojistik Organizasyonu: 3. Menzil Müfettişliği

THE LOGISTICS ORGANIZATION ON THE EASTERN FRONT OF CORLD WAR I: THE 3RD MENZIL MUFETTISLIK

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.735803

 

Doç. Dr. Sıla ŞENLEN GÜVENÇ 
“A Foe to All Christians”: The Notorious English Corsair Captain and Ottoman Reis John Ward in Early Seventeenth Century English Literature

“Tüm Hıristiyanların Düşmanı”: Erken Dönem 17. Yüzyıl İngiliz Edebiyatında İngiliz Korsan Kaptan ve Osmanlı Reisi John Ward

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.752221

 

Doç. Dr. Erken ATAK & Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ACIOĞLU

Kocaeli’ndeki Osmanlı Dönemi Taş Köprüler

Stone Bridges in the Ottoman Period in Kocaeli

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.774893

 

Doç. Dr. Kadir ARSLANBOĞA

1737 Tarihli (Biga) Deprem ve Yaraların Sarılması: Hadımzade Ahmet Ağa’nın Bayramiç ile Bozcaada’daki Vakıfları

Relief and Rehabilitation after 1737 (Biga) Earthquake: The foundations of Hadımzade Ahmet Ağa in Bayramiç and Bozcaada

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.775136

 

Doç. Dr. Murat KARATAŞ

Askerî Tarih Kaynağı Olarak Harp Cerideleri (Çanakkale Muharebeleri Örneği)

WAR DIARIES AS A SOURCE OF MILITARY HISTORY (EXAMPLE OF GALLİPOLİ CAMPAIGN)

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.791929

 

Dr. Öğr. Üyesi Bilal KOÇ

Delhi Türk Sultanlığı’nda Devlet Yönetimi Anlayışı (1206-1320)

State Management Understanding in the Delhi Turkish Sultanate (1206-1320)

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.789784

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇELİK

Osmanlı Kudüs’ündeki Kütüphaneler

The Libraries in Ottoman Jerusalem

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.791236

 

Doç. Dr. Burhan SAYILIR

Çanakkale Muharebeleri’nde 25. Piyade Alayı’nın Faaliyetleri ve Bir Bölük Komutanı’nın Not Defteri Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

25th Infantry Regiment in the Battles of Çanakkale and Notebook of a Troop Commander A Brief Assessment on

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.791316

 

Dr. Muhammet Talha ÖZBEY

Venedik’te Bir Denizci:Rodoslu Michael ve Eseri

A Sailor in Venice:Michael of Rhodes and His Manucscript

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.791373

 

Doç. Dr. Zeynep Sencan ALTINOLUK

Byzantine Lead Seals Issued by State Officials in Ödemiş Archaeological Museum

Ödemiş Arkeoloji Müzesi’ndeki Devlet Görevlilerine Ait Bizans Kurşun Mühürleri

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.797360

 

Ekler

1737 Tarihli (Biga) Deprem ve Yaraların Sarılması.pdf
A Foe to All Christians The Notorious English.pdf
Askerî Tarih Kaynağı Olarak Harp Cerideleri1.pdf
Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesinin.pdf
Byzantine Lead Seals Issued by State Officials.pdf
Çanakkale Muharebeleri’nde 25. Piyade Alayı’nın.pdf
Delhi Türk Sultanlığı’nda Devlet Yönetimi Anlayışı.pdf
Kocaeli’ndeki Osmanlı Dönemi Taş Köprüler.pdf
Osmanlı Kudüs’ündeki Kütüphaneler.pdf
sayi29-tam-dosya.pdf
Venedik’te Bir DenizciRodoslu Michael ve Eseri.pdf