Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

21. Sayı

 

 

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
The Turkish Yearbook of Çanakkale Studies
Yıl / Year 14 Sayı / Number 21 Güz / Autumn 2016

 

Jenerik Dosyaları
 

Semiha Altıer
Çanakkale ve Çevresindeki Bazı Türk Dönemi Yapılarında Görülen Denizcilikle İlgili Kazıma (Grafiti) Tasvirler
Naval Graffiti Depictions on Some of the Turkish Period Structures in and around Çanakkale

Doi Number: 10.17518/caty.46572

Şahin Kılıç & Raif Kaplanoğlu
Osmanlı Kuruluş Devrinde; Doğu Marmara Kıyılarında Türk İskânı
Turkish Settlements in the Eastern Marmara Coasts in the Period of Ottoman Foundation

Doi Number:10.17518/caty.15571

Zekiye Uysal
Cezayirli Gâzi Hasan Paşa’nın Çanakkale Civarındaki Eserleri
Works of Ghazi Hasan Pasha of Algiers in the Vicinity of Çanakkale

Doi Number:10.17518/caty.31217

Güneş Şahin
Chp Parti Müfettişlik Raporları’na Göre Kırşehir’de Siyasi, Sosyal Ve Ekonomik Hayat (1936-1947)
Political, Social And Economic Life Of Kirşehir According To The Party Inspectorship
Reports Of Chp (1936-1947)

Doi Number:10.17518/caty.98846

 

İbrahim Erdal
Atatürk Dönemi Nüfus Politikasına Göre, Konar- Göçer Aşiretlerin İç İskân Uygulamaları
According to the population policy of Ataturk Era; The İnner Settlement Application of nomadic tribes

Doi Number:10.17518/caty.32208

Gülsel Çiftci
Teröre Dayalı Krizlerin ANZAK Günü Anma Törenleri Üzerindeki Etkisi
The Impact of Terror Based Crises on ANZAC Day Commemorative Ceremonies

Doi Number:10.17518/caty.35807

İpek Sakarya
Türkiye’de Toplumcu Belediyecilik Hareketi Ekseninde Çanakkale’de Yerel Siyaset (1968-1980)
Local Politics in Çanakkale Based on Social Municipalism in Turkey (1968-1980)

Doi Number:10.17518/caty.17381
 

Recep Çelik
Çanakkale’de Zarara Uğrayan Konsolosluk Mülkleri ve Eşyaları Meselesi (1914-1922)
The Matter of Belongings and Properties of Consulate Damaged in Dardanelles
During WWI (1914-1922)

Doi Number:10.17518/caty.17873

Ahmet Esenkaya
Çanakkale Cephesi’nde 5’nci Ordu Kuruluncaya Kadar Kara Birlikleri
Ground Forces Till the Establishment of the Fifth Army in the Çanakkale (Gallipoli) Front

Doi Number:10.17518/caty.26719

Mithat Atabay
Şehitlikleri İmar Cemiyeti Arşiv Belgelerine Göre Çanakkale Şehitler Abidesi İnşaatının Tamamlanması ve
Açılış Töreni
Martyrdom Reconstructıon Assocıatıon Of Çanakkale Martyrs Monument By The Archıves
Completıon Of Constructıon And Openıng Ceremony

Doi Number:10.17518/caty.66920

Taner Gök
Fakîrî’nin İstanbul Şehrengizi
The Specific Genre of Poem Named “Şehrengiz” About Istanbul by Fakîrî

Doi Number:10.17518/caty.79030

İsmail Doğan
Pál Sokağı Çocukları
The Paul Street Boys

Doi Number:10.17518/caty.76329

Ekler

Atatürk Dönemi Nüfus Politikasına Göre, Konar- Göçer Aşiretlerin İç İskân Uygulamaları.pdf
Çanakkale Cephesi’nde 5’nci Ordu Kuruluncaya Kadar Kara Birlikleri.pdf
Çanakkale ve Çevresindeki Bazı Türk Dönemi Yapılarında Görülen Denizcilikle İlgili Kazıma (Grafiti) Tasvirler.pdf
Çanakkale’de Zarara Uğrayan Konsolosluk Mülkleri ve Eşyaları Meselesi (1914-1922).pdf
Cezayirli Gâzi Hasan Paşa’nın Çanakkale Civarındaki Eserleri.pdf
Chp Parti Müfettişlik Raporları’na Göre Kırşehir’de Siyasi, Sosyal Ve Ekonomik Hayat (1936-1947).pdf
Fakîrî’nin İstanbul Şehrengizi.pdf
Jenerik Dosyası.pdf
Osmanlı Kuruluş Devrinde; Doğu Marmara Kıyılarında Türk İskânı.pdf
Pál Sokağı Çocukları.pdf
Şehitlikleri İmar Cemiyeti Arşiv Belgelerine Göre Çanakkale Şehitler Abidesi.pdf