Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

19. Sayı

                                                                         

resim101644

 
                   
ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI                
The Turkish Yearbook of Çanakkale Studies
                   
Yıl / Year 13 ;  Sayı / Number 19;   Güz / Autumn 2015
 

 

Jenerik Dosyası    

(İç Kapak, Künye, İçindekiler) 

 

Rüştü Ilgar 

Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi 

A Sacred Pace: Battlefield Tourism of Gallipoli Peninsula Historical Area

 Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.84486

 

Mithat Atabay  

İkinci Dünya Savaşı'nın Başlarında Çanakkale (1939-1942)

Çanakkale During The Beginning of World War II  (1939-1942) 

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.77813

 

Hayrettin İhsan Erkoç  

Anadolu'da Moğol Etkileri (13.-15. Yüzyıllar)

Mongol Influences in Anatolia (13th-15th Centuries) 

 Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.57110

 

Yasemin Altaylı 

Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı'nın İlk Yansımaları ve Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girmesi  

The First Reflections of World War I and the Entrance of the Ottoman Empire  Into the War in Hungarian Press in the Example of Vasárnapi Ujság 

 Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.86051

 

Yusuf Acıoğlu   

Çanakkale'deki Osmanlı Kaleleri 

Ottoman Forts in Çanakkale 

Doi Number:  http://dx.doi.org/10.17518/caty.23105

 

Ahmet Esenkaya 

Çanakkale Cephesi'nde 5'nci Ordu Kuruluncaya Kadar Topçuluk Faaliyetleri  

Artillery Operations in the Gallipoli Front Until the Establishment of the 5th Army  

 Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.88708

 

İrfan Karakoç 

Hakikat'i Romanla Hayal Etmek: Hayal ve Hakikat'te Karşılıksız Aşkın Histerik Eleştirisi  

Imagine the fact through novel: the ''histerical'' criticism of  unrequeted love in Hayal ve Hakikat (Imagination and Reality)

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17518/caty.50758

 

Cahide Sınmaz Sönmez 

Çanakkale Savaşları'nı Anma ve Kutlama Etkinlikleri (1916-1938)  

Commemoration and Celebration Events of the Gallipoli Campaign (1916-1938)

Doi Number:  http://dx.doi.org/10.17518/caty.98432

 

Ekler

A Sacred Pace- Battlefield Tourism of Gallipoli Peninsula Historical Area.pdf
Anadolu'da Moğol Etkileri 13.-15. Yüzyıllar.pdf
Artillery Operations in the Gallipoli Front Until the Establishment of the 5th Army  .pdf
Çanakkale Cephesi'nde 5'nci Ordu Kuruluncaya Kadar Topçuluk Faaliyetleri  .pdf
Çanakkale Savaşları'nı Anma ve Kutlama Etkinlikleri (1916-1938)  .pdf
Çanakkale'deki Osmanlı Kaleleri .pdf
Çanakkale During The Beginning of World War II  1939-1942.pdf
Commemoration and Celebration Events of the Gallipoli Campaign (1916-1938).pdf
Hakikat'i Romanla Hayal Etmek- Hayal ve Hakikat'te Karşılıksız Aşkın Histerik Eleştirisi  .pdf
İkinci Dünya Savaşının Başlarında Çanakkale 1939-1942.pdf
Imagine the fact through novel- the ''histerical'' criticism of  unrequeted love in Hayal ve Hakikat (Imagination and Reality).pdf
Jenerik Dosyası.pdf
Mabetleşen Bir Mekân- Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi .pdf
Mongol Influences in Anatolia 13th-15th Centuries.pdf
Ottoman Forts in Çanakkale .pdf
The First Reflections of World War I and the Entrance of the Ottoman Empire  Into the War in Hungarian Press in the Example of Vasárnapi Ujság .pdf
Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı'nın İlk Yansımaları ve Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girmesi  .pdf