Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

28.Sayı

 

Dr. Öğr. Üyesi Can ŞEN

Celâleddin Ezine'nin Hayatı ve Eserleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

A General Evaluation on The Life and Works of Celâleddin Ezine

DOI https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.770588

 

Dr. Ali OKUMUŞ

Ebüzziya Tevfik Bey ve Oğullarının Fersan Adalarında Petrol İmtiyazı Alma Girişimleri

The Enterprises of Ebüzziya Tevfik and His Sons to Acquire Oil Concession in Farasan Islands

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.770596

 

Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ

Savaş Daima Yıkımdır: Troya İçinde Vurdular Beni Piyesinde Savaş Karşıtı Söylemin İnşası

War Is Always Destruction: Construction Of Anti-War Discourse In Troya İçinde Vurdular Beni Play

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.770597

 

Dr.Öğr. Üyesi Gökhan GÖKMEN

Türkler ve Diğerleri

Turks and The Others

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.770602

 

Dr. Feyzullah UYANIK

Devletlerarası Ticarî İlişkilerde Hukukî Çerçeveyi Çizmek: II. Abdülhamid Döneminde Romanya ile İmzalanan Ticaret Antlaşmaları

Drawing the Legal Framework in InterstateTrade Relations: Trade Agreements Signed with Romania in the Era of Abdulhamid II

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.770605

 

Dr. Tuncay BOLAT

Mustafa Çiftçi’nin Hikâyelerinin Tematik Olarak Değerlendirilmesi

Thematic Evaluation of Mustafa Çiftci’s Stories

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.770606

 

Dr. Öğr. Gör. Seçil Özdemir

Türkiye - İran Sınır Meseleleri: 1913-1939

Turkey-Iran Border Issues: 1913-1939

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.771090

 

Doç. Dr. Tülay ERCOŞKUN, Dr. Sadik Fatih TORUN

İsmail Fâzıl [Cebesoy] Paşa’nın Mütareke’nin Akdinden Evvel Vaziyet ve Hâl Üzerine Ufak Bir Nazar Başlıklı El Yazısı Notları

İsmail Fâzıl [Cebesoy] Pasha’s Autographic Notes Entitled As “A Brief Overview of the Situation Before the Signing of Armistice of Mudros”

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.770617

Ekler

28.Sayı Tam Metin.pdf
Celâleddin Ezine’nin Hayatı ve Eserleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme.pdf
Devletlerarası Ticarî İlişkilerde Hukukî Çerçeveyi Çizmek II. Abdülhamid Döneminde Romanya ile İmzalanan Ticaret Antlaşmaları.pdf
Ebüzziya Tevfik Bey ve Oğullarının Fersan Adalarında Petrol İmtiyazı Alma Girişimleri.pdf
İsmail Fâzıl [Cebesoy] Paşa’nın Mütareke’nin Akdinden Evvel Vaziyet ve Hâl Üzerine Ufak Bir Nazar Başlıklı El Yazısı Notları.pdf
Mustafa Çiftçi’nin Hikâyelerinin Tematik Olarak Değerlendirilmesi.pdf
Nazım Hikmet’in ‘835 Satır’ Kitabında Alışılmamış Bağdaştırmalar Üzerine Bir İnceleme.pdf
Savaş Daima Yıkımdır Troya İçinde Vurdular Beni Piyesinde Savaş Karşıtı Söylemin İnşası.pdf
Türkiye - İran Sınır Meseleleri 1913-1939.pdf
Türkler ve Diğerleri.pdf