Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

Sayı 6-7

resim727370

 Sayı 6-7   

 
 

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi

 

 

İçindekiler I-VII    
27. Alay Harp Ceridesine Göre Çanakkale Cephesi Kara Muharebelerinin İlk Günü (25 Nisan 1915) 
Murat KARATAŞ
1-14  
Çanakkale Savaşı'nda Türk-Alman Birlikteliği
Ahmet ESENKAYA
15-42    
Çanakkale Savaşları'nda Lağım Muharebeleri
Murat KARATAŞ
43-60    
Mübadelede Küçükkuyu
Mithat ATABAY
61-90
Arif Damar'ın Sanat Anlayışına Genel Bir Bakış
Hulusi GEÇGEL
91-102
Kuzeybatı Anadolu'da Hava Tipleri
Telat KOÇ
103-132    

Biga Yarımadası'nda Asimetrik Havza Gelişimi ve Yapı İlişkisine Bir Örnek: Yapıldak Dere Havzası 
Beyhan ÖZTÜRK 
133-149   


 

Ekler

27. Alay Harp Ceridesine Göre Çanakkale Cephesi Kara Muharebelerinin İlk Günü (25 Nisan 1915).pdf
Arif Damar'ın Sanat Anlayışına Genel Bir Bakış.pdf
Biga Yarımadası'nda Asimetrik Havza Gelişimi ve Yapı İlişkisine Bir Örnek- Yapıldak Dere Havzası.pdf
Çanakkale Savaşı'nda Türk-Alman Birlikteliği.pdf
Çanakkale Savaşları'nda Lağım Muharebeleri.pdf
İçindekiler.pdf
Kuzeybatı Anadolu'da Hava Tipleri.pdf
Mübadelede Küçükkuyu.pdf
Sayı 6-7 .pdf