Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

30. Sayı

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
The Turkish Yearbook of Çanakkale Studies

Yıl / Year 19 | Sayı / Issue 30 | Bahar / Spring 2021

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 

Metin MENEKŞE

Girit Müslümanlarının İskân Yerlerinde Karşılaştıkları Kültürel Uyum ve Toplumsal Kabul Sorunu: Ana Dilde Yabancılık

The Problem of Cultural Adaptation and Social Acceptance Faced by Cretan Muslims in Their Settlements: Foreign in Main Language

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.867078

 

Ali Osman UYSAL

Çanakkale’de Lâle Devri Yapıları

The Tulip Period Buildings in Çanakkale

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.888448

 

Alaattin CANBAY

Biga Halk Müziği Kültürü: Kültürel Kaynaşmanın Müzikal Yansıması

Biga Folk Music Culture: The Reflection of Cultural Amalgamation

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.893388

 

Zeynep Sencan ALTINOLUK

Silifke Arkeoloji Müzesi'nden Bir Grup Bizans Kurşun Mühürü

A Group of Byzantine Lead Seals in Silifke Archaeological Museum

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.895974

 

Orhan ÖZCAN

Avustralya’nın Birinci Dünya Savaşı’na Katılmasında Büyük Britanya Etkisi: Siyasi Elitler ve Savaş Posterleriyle Propaganda

The Effect of Great Britain on Australia’s Participation of the First World War: Political Elites and Propaganda with War Posters

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.900150

 

Gül ÇAKIR

Cumhuriyet Döneminde İçtimâî Bir Yara: Alkol, Propagandalar, Politikalar (1920-1950)

A Social Grief in Republic Era: Alcohol, Propaganda and Policies

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.901908

 

Mehmet Ali ÇELİKEL

Şiirsel Bir Savaş: Anzak Günlüklerindeki Şiirlerde Gelibolu Muharebeleri

A Lyrical War: The Gallipoli Campaign through Poetry in Anzac Diaries

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.903081

Ekler

Alaattin-CANBAY-Biga-halk-müzigi-kültürü.pdf
Ali-Osman-UYSAL-Canakkalede-Lale-Devri.pdf
Canakkale-Arastirmalari-Türk-Yilligi-Sayi-30-Tam-Dosya.pdf
CATY-Sayi-30-künye-ve-icindekiler.pdf
CATY-Sayi-30-Yayin-İlkeleri.pdf
Gül-CAKIR-Cumhuriyet-Döneminde-İctimai.pdf
Mehmet-Ali-CELİKEL-Siirsel-bir-savas.pdf
Metin-MENEKSE-girit-müslümanlarının-iskan-yerlerinde.pdf
Orhan-OZCAN-Avustralyanın-Birinci-Dünya.pdf
Zeynep-Sencan-ALTINOLUK-Silifke-Arkeoloji-Müzesi.pdf