Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

26. Sayı

 

Dr. Öğr. Üyesi Levent ÜNAL

Mustafa Kemal’in Askeri Dehası ve Muharebelerdeki Uygulamaları

Mustafa Kemal’s Military Genius And Its Applications in the Battles

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.585334 

 

Dr. Suna ALTAN

Cenevre Afyon Konferansları ve Türkiye’nin Tutumu

Geneva Opium Conferences and Turkey’s Attitude

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.585340

 

Dr. Ramazan SONAT

İki Farklı Hükümet İki Farklı Yaklaşım: İngiltere’nin Birinci Dünya Savaşı Sırasında Mezopotamya Harekâtının Şekillenmesinde Londra ve Delhi’nin Rolü ve Kut’ül Amâre Meselesine Yönelik Yeni Yaklaşımlar

Two Different Governments Two Different Approaches: The Role of London and Delhi in the shaping of the Mesopotamia Operation of Britain during the First World War and New Approaches to the issue of Kut-al Amara

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.585344

 

Dr. Öğr. Üyesi İlker USTA

İhtiyaç ve Eğilimler Bağlamında Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimi İçin Çevrimiçi Eğitim Yüksek Lisans Modelinin Tartışılması

Discussion of the Online Education Graduate Program in the Context of Needs and Trends

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.585346

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAHAN

Çeşme Vak‘ası Sonrası Osmanlı Donanmasında Kalyonlar (1770-1789)

Construction of Galleons in Ottoman Navy after Çeşme Incident (1770-1789)

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.585349

 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan GÖKMEN

Emîr Mu‘izzî Dîvânı’nda Sultan Melikşâh, Nizâmülmülk, Fahrülmülk, Terken Hâtun ve Mucîrüddevle İçin Yazılan Mersiyeler

Elegies Written for Sultan Malekshāh, Nizām al-Mulk, Fahr al-Mulk, Terken Khātun (Lady Terken), Mucīr al-Davla in Amīr Mo‘ezzī’s Dīwān

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.585352

 

Dr. Öğr. Üyesi Semiha ALTIER

Osmanlı Sanatı’nda İbrik Tasvirleri ve İkonografisi

Ewer Depictions and iconography in the Ottoman Art

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.585358

 

Dr. İsa AKPINAR

Uzlette Bir Şair: Mehmed Bey b. Musâ Paşa (Emîrî)

A Poet in Seclusion: Mehmed Bey B. Musâ Paşa (Emîrî)

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.585364

 

Muhammet Talha ÖZBEY

Geç Dönem Ortaçağ’dan Altın Yelken Çağının Başlangıcına, Akdeniz’de Gemi İnşa Ve Dizaynına Dair Yazılı Tezler (İS. 1300-1650)

Written Treatises for Shipbuilding and Design in Mediterranean from Late Middle Age to the Beginning of the Heyday of Sail (AD 1300-1650)

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.585366

 

Ceren ALTUNBEĞ TURGUT

Roma Dönemi Şehircilik Anlayışı

Urbanism Approach in Roman Period

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.585372

 

Dr. Öğr. Üyesi Mesut DÜNDAR

Çanakkale’de İki Levanten Evi: Vitalis Konağı ve Whittall Konağı

Two Levantine Mansions in Canakkale: Vitalis And Whittall Mansions

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.585374

 

Doç. Dr. Zekiye UYSAL

Topkapı Sarayındaki III. Ahmet Kütüphanesi’nin Alçı Bezemeleri

Plaster Ornaments in Library of Ahmet III in Topkapı Palace

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.585378

 

Dr. Öğr. Üyesi Gül SARIDİKMEN

Türk Resminde Hamasî Konulu Resimler: Şehzade Süleyman Paşa’nın Salla Rumeli’ye Geçişi

Heroic Pictures in Turkish Paintings: Prince Suleiman Pasha’s Rafting to Rumelia

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.585382

 

Doç. Dr. Mehmet Fatih YAVUZ

15. ve 16. Yüzyıllarda Osmanlı İstanbul’unda Devşirme Malzeme Kullanımı

The Use of Spolia in Istanbul in the 15th and 16th Centuries

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.585388

 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed YAZICI

Şam Vilâyeti Mehâyif Teftişi (H.956/M.1549)

Inspection of Persecution in Damascus(H.956/M.1549)

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.585391

 

Dr. Öğr. Üyesi Barış BORLAT

Çanakkale Cephesi’nde Muharebe Araçlarının Tamir ve Bakım İşlemleri

Maintenance and Repair Works of Combat Equipments in the Gallipoli Front

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.585392

Ekler

1. Levent ÜNAL.pdf
10. Ceren ALTUNBEĞ TURGUT.pdf
11. Mesut DÜNDAR.pdf
12. Zekiye UYSAL.pdf
13. Gül SARIDİKMEN.pdf
14. Mehmet Fatih YAVUZ.pdf
15. Muhammed YAZICI.pdf
16. Barış BORLAT.pdf
2. Suna ALTAN.pdf
3. Ramazan SONAT.pdf
4. İlker USTA.pdf
5. Ali KARAHAN.pdf
6. Gökhan GÖKMEN.pdf
7. Semiha ALTIER.pdf
8. İsa AKPINAR.pdf
9. Muhammet Talha ÖZBEY.pdf
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl 17 Sayı 26 Bahar2019.pdf