Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi
ISSN: 2148-0877

Tarayan İndeksler

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 

 

Uluslararası İndeksler

 

 

      

resim752406

      International Institute of Organized Research  (20. sayıdan itibaren)

 

 

  

resim928352

   Eurasian Scientific Journal Index (20. sayıdan itibaren)

 

 

resim118179

         Scientific Indexing Services (20. sayıdan itibaren)

 

 

        

resim268870

             Modern Language Association  (19. sayıdan itibaren)

 

 

 

       

resim407874

                                     Index Islamicus (19. sayıdan itibaren)

 

 

 

 

Ulusal İndeksler

 

 

    

resim575855

          Sosyal Bilimler Atıf Dizini (20. sayıdan itibaren)

                 

         

resim193984

                             Türk Eğitim İndeksi    (19. sayıdan itibaren)

     

resim753449

                 Akademik Türk Dergileri İndeksi      (19. sayıdan itibaren)

   

resim683645

               Akademik Araştırmalar İndeksi               (19. sayıdan itibaren)         

 

         

Yonetim Bilimleri İndex

                             TÜBİTAK-ULAKBİM Tr Dizin Sosyal Bilimler Veri Tabanı (17. sayıdan itibaren)    

 

         

resim173110

                           Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi (13. sayıdan itibaren)

 

Veri Tabanları:

resim542896

                                 Ebscohost (19. sayıdan itibaren)

 

resim838772

                                  Directory of Open Access Journals (DOAJ) (19. sayıdan itibaren)

 

Google Akademik

Makaleler Bibliyografyası