Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi
ISSN: 2148-0877

Yayın Kurulu

Yazı İşleri Müdürü/Editör

Doç. Dr. Murat KARATAŞ

Yrd. Doç. Dr. Özkan KESKİN

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Ali SÖNMEZ

Doç. Dr. Aşkın KOYUNCU

Doç. Dr. Burhan SAYILIR

Doç. Dr. Reyhan KÖRPE

Doç. Dr. Şerif KORKMAZ

Yrd. Doç. Dr. Cahide Sınmaz SÖNMEZ

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYHAN

Yrd. Doç. Dr. Mithat ATABAY

Yrd. Doç. Dr. Cengiz PARLAK

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin İhsan ERKOÇ

Okt. Aytun YAZGI

Yayın Sekretaryası

Buğra TERZİ

Gökşen Özen

Yeşim KARAYAR