Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

Yayın Kurulu

Yazı İşleri Müdürü/Editör

Doç. Dr. Murat KARATAŞ

Doç. Dr. Özkan KESKİN

 

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Barış BORLAT

Arş. Gör. M. Bedreddin ŞİMŞEK

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Şeref ULUOCAK

Doç. Dr. Ali SÖNMEZ

Doç. Dr. Aşkın KOYUNCU

Doç. Dr. Cumhur ARSLAN

Doç. Dr. Şerif KORKMAZ

Doç. Dr. Cahide Sınmaz SÖNMEZ

Doç. Dr. Reyhan KÖRPE

Doç. Dr. Ferudun Hakan ÖZKAN

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz PARLAK

Dr. Öğr. Üyesi  Hayrettin İhsan ERKOÇ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAYHAN

Dr. Öğr. Üyesi Mithat ATABAY

Dr. Öğr. Üyesi Aytun YAZGI

Dr. Öğr. Üyesi Semiha ALTIER

Dr. Öğr. Üyesi Taner GÖK

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ACIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Emrah NAKİ

Arş. Gör. Buğra TERZİ