Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

Yayın Kurulu

Yazı İşleri Müdürü/Editör

Doç. Dr. Murat KARATAŞ

Doç. Dr. Özkan KESKİN

 

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Ali SÖNMEZ

Doç. Dr. Aşkın KOYUNCU

Doç. Dr. Burhan SAYILIR

Doç. Dr. Cahide Sınmaz SÖNMEZ

Doç. Dr. Reyhan KÖRPE

Doç. Dr. Şerif KORKMAZ

Yrd. Doç. Dr. Cengiz PARLAK

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin İhsan ERKOÇ

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYHAN

Yrd. Doç. Dr. Mithat ATABAY

Okt. Aytun YAZGI

 

Yayın Sekretaryası

Buğra TERZİ

Gökşen Özen

Yeşim KARAYAR