Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi
ISSN: 2148-0877

Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

 

     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak faaliyet yürüten Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi tarafından 2003 yılından itibaren yayınlanan Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan ve uluslararası indekslerce taranan hakemli bir dergidir. 

 

      Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Modern Language Association (MLA), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Islamicus, Scientific Indexing Services, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) ve I2OR uluslararası indekslerce ve TÜBİTAK ULAKBİM, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, Acar İndeks, Arastırmax ve SOBIAD ulusal indekslerce taranmakta olup yayın kararı alınan makalelere DOI numarası verilmektedir. 

 

      Çanakkale Savaşları ve Çanakkale şehri ile çevresinin sosyal, ekonomik, kültürel mirasına ait bilimsel makalelere ayrı bir önem veren dergi, tarihsel süreci barındıran ve sosyal/beşerî bilimleri ilgilendiren bilimsel araştırma makaleleri kabul etmektedir.

 

   Açık erişim ilkesine bağlı olarak okuyucuların makalelerin tam metinlerini okumaya, indirmeye, kopyalamaya, dağıtmaya, iletmeye, bastırmaya, aramaya ve link göndermeye hakkı vardır. Açık erişim ilkemiz Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin tanımına uygundur: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation


E-posta:      canakkalearastirmalaricomu.edu.tr
Web site:      canakkalearastirmalari.comu.edu.tr

 

Creative Commons Lisansı
canakkalearastirmalari.comu.edu.tr/iisimli yazarın Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.