Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

Makale Çağrısı 19 Sayı

Makale Çağrısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak faaliyet yürüten Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi tarafından 2003 yılından itibaren yayınlanan Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası indekslerce taranan hakemli bir dergidir. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Modern Language Association (MLA) ve Index Islamicus uluslararası indeklerce; Tubitak Ulakbim, Türk Eğitim İndeksi, Dergipark, Akademikdizin, Acarindex ve Arastırmax ulusal indekslerce taranmakta olup yayın kararı alınan makalelere DOI numarası verilmektedir. Çanakkale Savaşları ve Çanakkale şehri ile çevresinin sosyal, ekonomik, kültürel mirasına ait bilimsel makalelere ayrı bir önem veren dergi, sosyal ve beşerî bilimleri ilgilendiren, bilimsel araştırma makaleleri kabul etmektedir.

2015 Güz dönemi Sayı 19 için makale alım süreci, 31 Ağustos 2015 tarihine kadar devam edecektir. Makale Yazım Kuralları'na, http://canakkalearastirmalari.comu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Makalelerinizi, canakkalearastirmalari@comu.edu.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.

 

Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Özkan KESKİN

 

Tel: 02862180018/1726-1721