Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Prof. Dr. Mete TUNÇOKU Armağan Sayısı Makale Çağrısı

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Prof. Dr. Mete TUNÇOKU Armağan Sayısı için makale alımı 31 Ağustos 2017 gününe kadar devam edecektir.

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Prof. Dr. Mete TUNÇOKU Armağan Sayısı için makale alımı 31 Ağustos 2017 gününe kadar devam edecektir. Araştırma merkezimiz tarafından 2003 yılından itibaren yayınlanan dergimiz; Modern Language Association (MLA), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Islamicus, Scientific Indexing Services, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) ve I2OR uluslararası indekslerce ve TÜBİTAK ULAKBİM, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, Acar İndeks, Arastırmax ve SOBIAD ulusal indekslerce taranmaktadır.